Union of European Football Associations

De UEFA – de Unie van Europese voetbalbonden – is het bestuursorgaan van het Europese voetbal. Het is een vereniging van verenigingen, een representatieve democratie, en is de overkoepelende organisatie voor 55 nationale voetbalbonden in heel Europa.

Haar doelstellingen zijn onder meer het behandelen van alle vragen met betrekking tot het Europese voetbal en ook het Beach Soccer, het promoten van voetbal in een geest van eenheid, solidariteit, vrede, begrip en fair play, zonder enige discriminatie van de kant van politiek, ras, religie, geslacht of enige andere reden, om de waarden van het Europese voetbal te beschermen, ethische normen en goed bestuur in het Europese voetbal te promoten en te beschermen, betrekkingen te onderhouden met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het Europese voetbal, en de aangesloten verenigingen te ondersteunen en te vrijwaren voor het algemene welzijn van de Europees spel.

De UEFA is een vereniging die is ingeschreven in het handelsregister volgens het Zwitserse burgerlijk wetboek en neutraal, politiek en religieus is. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nyon, Zwitserland. Het is een continentale confederatie die wordt erkend door de wereldvoetbalbond FIFA, die is gevestigd in Zürich, Zwitserland. 

De organen waarmee de UEFA handelt, zijn het UEFA-congres, het uitvoerend comité van de UEFA, de voorzitter van de UEFA en de organen voor rechtsbedeling.

Binnen de UEFA is de commissie Beach Soccer/zaalvoetbal belast met de vooruitgang van het Europese Beach Soccer.