MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

WAARDE VAN HET BEACH SOCCER

Het sportevenement biedt deelnemers een podium, liefhebbers vermaak en inspiratie, vrijwilligers een unieke ervaring, en sponsoren en politici een gelegenheid om hun betrokkenheid bij het Beach Soccer te tonen.

ECONOMISCHE SPINN-OFF

Het verbinden van publieke en private organisaties. De kracht van het evenement is dat het verbindt en verbroedert, waardoor organisaties sneller bereid zijn om te gaan samenwerken en in die samenwerkingen ook organisaties ontmoeten waar ze in hun reguliere werkzaamheden normaliter niet mee zouden samenwerken.
Door het organiseren van het evenement komen deze organisaties bij elkaar op de radar en vervolgens blijken ze dan op inhoudelijk vlak ook een meerwaarde voor elkaar te kunnen betekenen.

 

Naast het eerder benoemde voordeel van het evenement zijn er meerdere
economische meerwaardes, zoals:

  • het evenement zorgt voor meer toeschouwers;
  • verhoging waardering stad;
  • verhoging bestedingen in de stad;
  • herhaalbezoeken;
  • stimuleren meervoudig bezoekmotief;
  • verhoging ambassadeurschap

LEVENDIGHEID

De kracht van het evenement is dat het meer toegankelijker en herkenbaarder is. Veel mensen praten makkelijker over sport en dat het sportevenement sneller
tot de verbeelding van mensen spreekt dan bij andere evenementen, waardoor het sportevenement toegankelijker is voor een bredere laag van de bevolking.

INTEGRATIE

De bevolking van Nederland vergrijst en verandert qua etnische samenstelling. Mensen willen flexibeler en autonomer zijn in hun keuze van vrijetijdsbesteding en binden zich daardoor minder snel aan een vereniging. De plek die het evenement inneemt met betrekking tot o.a. het beleidsterrein “integratie” wordt steeds belangrijker.

Het evenement is niet alleen een doel op zich, maar wordt ook op het beleidsterrein “integratie” vaak genoemd als middel om problemen op te lossen of doelen te bereiken.

LEEFBAARHEID

Het organiseren van het evenement heeft een positief effect op de leef-
baarheid. Het organiseren ervan maakt mensen trots op hun stad en geeft mensen (meer) zelfvertrouwen.

Het organiseren van het evenement is een positief middel om bepaalde
doelen mee te bereiken of in beeld te brengen. Door het positieve effect van sport en evenementen, zorgt het organiseren van dit evenement voor positieve reuring en energie bij mensen en organisaties.

DUURZAAMHEID

Als organisatie investeren we veel in het verduurzamen van het evenement. Verduurzaming is een uitdagende opdracht, omdat het publiek zelf niet altijd zal kiezen voor een duurzaam evenement.

Er zijn al veel duurzame stappen gezet zoals het gebruik van brandblussers met het EKO keurmerk. Ook betrekken we zoveel mogelijk lokale producten van leveranciers. De grootste winst ligt in materiaalgebruik. Het is als organisatie gelukt om het aantal transporteurs tot een minimum te beperken. Ook worden alle materialen hergebruikt.

(TOP)SPORT EN BEWEGEN

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. Met of zonder een beperking moet het voor iedereen mogelijk te zijn om te sporten en te bewegen.

We bundelen graag onze krachten, want samen kunnen we zoveel meer bereiken. We kijken onder meer hoe we nog beter kunnen samenwerken in bestaande netwerken en hoe we meer sportieve winst kunnen behalen binnen sociale werkvoorzieningen. Ook is er aandacht voor het Sportakkoord en de impact
hiervan voor het netwerk.

Een topsportevenement die de stad en haar bewoners plezier bezorgen en trots maakt. Topsportevenement die sporters het podium bieden om te kunnen uitgroeien tot (inter)nationale sporthelden in eigen land.

We laten aan de wereld zien dat een topsportevenement anders en vernieuwend georganiseerd kan worden. Evenementen die jonge mensen inspireren om zelf in beweging te komen. Die de stad presenteren als aantrekkelijke plaats voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

CITYMARKETING

Citymarketing binnen steden via sport(evenementen) is een uiterst effectief middel gebleken in de afgelopen jaren. Het evenement heeft een duidelijke meerwaarde hierin: er komen toeristen , fans als ook toeschouwers op af die nieuw zijn voor de sport en de stad. En de lokale supporters delen in de
activiteiten en opwinding. Het evenement dient als hefboomeffect op de lange termijn doelstellingen van de stad, doordat het evenement een groot publiek
trekt en kan rekenen op veel media-aandacht.

ONDERSCHEIDEND

Beach Soccer is de snelstgroeiende en wereldwijd de grootste zomersport.
Een evenement waar je zowel als amateur en als prof aan mee kan doen. De drempels die bij traditionele sporten nogal eens zorgen voor opzeggingen of verminderen van nieuwe aanmeldingen zoals o.a. aantal spelers, contributie en langdurige verplichtingen worden juist bij Beach Soccer ervaren als een groot voordeel.
Het evenement is niet alleen voor deelnemers maar ook voor het publiek erg aantrekkelijk. Veel acties en goals zijn belangrijke kenmerken.

 

INNOVATIE

Livestreaming is een innovatieve ontwikkeling die ook voor dit evenement een meerwaarde is. Het live opnemen van audio- of videobestanden die direct beluisterd of bekeken kan worden via een netwerk zorgt voor extra betrokkenheid bij verschillende doelgroepen.

De geografische drempel verdwijnt met livestreaming: publiek over de hele wereld kan meedoen met het evenement.